MÜDÜRLÜKLER / AMİRLİKLER

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!