ASANSÖRLERİNİZİN AYLIK BAKIM DIŞINDA YILDA 1 KERE ZORUNLU OLAN PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPTIRMAYI UNUTMAYI

“TSE” ile Olan Sözleşmemiz Bitmiş Olup, “And Uluslararası Denetim Ve Gözetim Şirketi”  İle Antlaşma İmzalanmıştır.

 

 

ASANSÖRÜMÜN BAKIMI ZATEN AYLIK OLARAK YAPILIYOR PERİYODİK KONTROL/ MUAYENE YAPTIRMAMA GEREK VAR MI?

Asansör bakımı ve periyodik kontrol birbirinden farklı hizmetlerdir. Asansör bakımları, aylık olarak asansörün genel durumunun değerlendirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi amacı ile yapılan bir faaliyettir. Periyodik kontrol ise, asansörün can ve mal güvenliği açısından kullanıma uygunluğu ile ilgili yapılan ayrıntılı muayenedir. Periyodik kontrol ile asansörün kullanıma uygun olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca yine periyodik kontroller vasıtası ile asansöre yapılan bakımların da kontrolleri yapılmış olmaktadır.

 

PERİYODİK KONTROL / MUAYENE NEDİR?

24 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bu kontroller senede en az 1 defa yaptırılması mecburidir. “ Zorunlu Periyodik Kontrol”ü yaptırmanız için gereken tarihi asansörünüz üzerinde yapıştırılmış yeşil- sarı-mavi-kırmızı etiketlerden takip edebilirsiniz. Verilen süre zarfında kontrollerini yaptırmayan asansörler tespit edilerek; mühürlenip faaliyetten men edilmesi için Belediyemize bildirilmektedir. 

 

ASANSÖRÜME PERİYODİK KONTROL / MUAYENE NASIL YAPTIRIRIM?

Belediyemiz sınırları içerisindeki kontroller AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizm. Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bilgi ve randevu için görevlendirilmiş personel ile iletişime geçebilirsiniz.

"AND" YALOVA ŞUBESİ
Melike ÖZKAN
Tel: 0226 812 20 80
Gsm: 0545 358 97 91

 

Apartmanın Bilmesi Gereken Önemli Bilgiler

  1. Sekiz veya daha fazla dairesi/dükkânı olan Apartmanınızın Yöneticisi veya Yönetim Kurulu olması mecburidir. ( Bir yönetici atanamazsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır.)
  2. Apartman girişlerinde Yöneticinin Ad-Soyad,  İletişim bilgilerinin asılması mecburidir.   Mağduriyetlerin yaşanmaması; gerekli bilgi ve uyarıların size ulaşabilmesi için önem arz etmektedir.
  3. Asansörünüzün “aylık bakımını” yapan firma ile Bakım Sözleşmesi olması zorunludur.
  4. Asansörünüz yılda en az 1 defa A tipi Muayene kuruluşu ( İlçemizde AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Firması)  tarafından kontrol edilmesi zorunludur. Kontrol sonrası asansörünüze A tipi Muayene kuruluşu ( İlçemizde AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Firması)  onaylı Yeşil- Mavi- Sarı- Kırmızı Etiketler yapıştırılmaktadır. Bu etiketler üzerinde gerekli uyarı yazıları da mevcuttur.  Etiket süresi 1 YIL olup , her sene yapılacak  kontrolle yenilenecektir.
  5.  Zorunlu Periyodik Kontrol olarak adlandırılan bu işlem yapılmadığı takdirde;  A tipi Muayene kuruluşu ( İlçemizde AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Firması)   tarafından tespit yapılır ve asansörünüz kullanılmaması için mühürlenir.

İlgi Mevzuat Maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

( 4 Mayıs 2018 Tarih, “30411” Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan)

 

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ” 

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu

MADDE 8 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna  yaptırılır.

Madde 9 - (11) Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile işbirliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır. Takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaret eder.

Madde 9 – (15) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binalarda/yapılarda aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgileri elektronik olarak liste halinde her yıl Ocak ayı sonuna kadar ilgili idareye iletir. İlgili idare, bu bilgileri periyodik kontrol için protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşu ile paylaşır.

Madde 16 - (7) Periyodik kontrol, bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen A tipi muayene kuruluşunca  yapılır.

Madde 29 - (2) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi muayene kuruluşunca ilgili idareye bildirilir.

 

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

II - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

Madde 19 –  Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

11.07.2019 08:30

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

8047 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!