372 ADA 1 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Plan değişikliği yapılmasının nedeni, yürürlükteki planda tanımlanmış olan yapılaşma haklarının, yapılabilecek yapının otel kullanımında olmazsa olmaz kullanımlara olanak tanımaması, yani yapının otel kullanımı için yükseklik ve alan açısından yetersiz kalmasıdır.

Plan değişikliği yapılan 372 ada 1 numaralı parsel, yürürlükteki imar planında 12.50 metre yüksekliğinde “otel” kullanımındadır.

Plan değişikliği yapılmasının nedeni, yürürlükteki planda tanımlanmış olan yapılaşma haklarının,  yapılabilecek yapının otel kullanımında olmazsa olmaz kullanımlara olanak tanımaması, yani yapının otel kullanımı için yükseklik ve alan açısından yetersiz kalmasıdır.

Hem parselde yapılabilecek yapının otel kullanımına uygun hale getirilebilmesi, hem de onaylı planın yürürlüğe girdiği tarihten sonra imar mevzuatındaki değişikliklerle uyumlu hale getirebilmek için uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Plan değişikliği

Hazırlanan plan değişikliğiyle, parseldeki yapının kullanım türü imar mevzuatına uygun olarak (Tic+Turizm) olarak düzenlenmiş, yapının yüksekliği de bu kullanıma uygun olarak 16.50 metre olarak düzenlenmiştir.  Yükseklik önerilirken parselin içinde yer aldığı adadaki diğer  “5” katlı yapıların varlığı da dikkate alınmıştır.

 

Plan değişikliğinde yapı yaklaşma uzaklıkları, Emsal değeri, kullanım türüne (tic+turizm) uygun yapılaşmanın ve ihtiyaçların sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeler ve koşullar plan notlarıyla önerilmiştir.  Hazırlanan değişiklikte emsal değeri E=2.50 olarak önerilmiştir.

Hazırlanan uygulama imar planı değişikliğiyle hem parselde yapılacak yapının kullanım türüne uygun niteliklerde olmasının koşulları sağlanmış, hem de Marmara Bölgesinin en önemli turizm yerleşmelerinden olan Çınarcık’da eksikliği hissedilen nitelikli konaklama tesisi yapılmasının hukuki ve mevzuat açısından alt yapısı oluşturulmuştur.

11.11.2019 08:30

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

568 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!