Mali Hizmetler Servisi
 

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER SERVİSİ 

Çınarcık Belediyesi Mali Hizmetler Servisi ; belediye bütçesinin hazırlanması , bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının hazırlanması , vergi gelirleri işlemleri , muhasebe işlemleri , icra takibini gerektiren belediye gelirleri ile ilgili işlemler , tahsilât işlemleri , taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının takibi , ön mali kontrol faaliyeti , demirbaş kayıt işlemleri ,  stratejik planın hazırlanması ve takibi işlemleri , ödeme işlemleri , banka işlemlerinin takibini  yürütür.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07