Destek Hizmetleri Servisi

  

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ SERVİSİ

 

Destek Hizmetleri Servisi ; Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmaları ve 4734 Sayılı Kanun gereği tüm iş ve işlemleri yapmak yaptırmak, takibinden sorumlu olmak üzere aşağıda belirtilen görevler, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. Çınarcık Belediyesi’nin faaliyetleri için gerekli olan ve merkezi olarak satın alınması öngörülen malzeme, işletme malzemeleri, sarf malzemeleri, teçhizat ve yedek parçaları; satın alma prosedürüne ve Kalite Güvence Sisteminin gereklerine uygun olarak satın almak alınmasını sağlamak, istenen kalite, miktar ve zamanda, uygun ekonomiklik prensipleri dâhilinde satın almak/alınmasını sağlamak, uygun satın alma koşulları ile iç ve dış piyasadan tedarik etmek / edilmesini sağlamak, kullanım ve depolama yerlerine ulaştırılmasını gerçekleştirmek, tüm istekli firmalarla işbirliği esasına dayalı bir ilişki geliştirmek ve sürdürmek / sürdürülmesini sağlamak, kendisine bağlı satın alma birimleri arasında işbirliği ve çalışma ahengini sağlamaktır.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07