Fen İşleri Müdürlüğü


 

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İMAR DURUMU ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. İmar Durumu Dilekçesi
 2. Güncel Tapu
 3. Gerekliyse Vekaletname
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

YAPI DENETİM KAPSAMINDAKİ İNŞAAT RUHSATLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Kimlik Fotokopisi (Yapı Sahibinin)
 3. Güncel Tapu Fotokopisi (en az 6 aylık)
 4. Çap – İmar Durum Belgesi (en az 1 yıllık)
 5. Plankote (Belediye Onaylı)
 6. Aplikasyon Krokisi
 7. Mimari Proje Müellifi Taahhütnamesi
 8. Statik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 9. Mekanik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 10. Elektrik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 11. Zemin ve Temel Etüt Proje Müellifi Taahhütnamesi
 12. Harita Uygulama Sorumlusu Evrakları
 13. Yapım Sözleşmesi
 14. Müteahhit Evrakları (Taahhütname, Faaliyet Belgesi, Yetki Belgesi, Vergi Levhası, Resmi Gazete İlan Sureti, İmza Sirküleri)
 15. Müteahhit-Mal Sahibi Sözleşmesi
 16. Müteahhit-Kalfa Sözleşmesi
 17. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesi
 18. Kalfalık Taahhütnamesi
 19. Kalfalık Belgesi (1 Ocak 2016’dan itibaren Yeterlilik Belgesi)
 20. Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
 21. Şantiye Şefi Evrakları (Taahhütnamesi, İmza Sirküsü, Diploması, Oda Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgahı)
 22.  Y.İ.B.F.
 23. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi
 24. Dekont
 25. Yapı Denetim Taahhütnamesi
 26. Yapı Denetim İzin Belgesi
 27. Denetçi Evrakları
 28. Proje Kontrol Formu (her sayfası imzalı olacak)
 29. Mimari Proje (4 adet)
 30. Statik Proje (4 adet)
 31. Statik Hesap Raporu (2 adet)
 32. Mekanik Tesisat Projesi (4 adet)
 33. Elektrik Projesi (4 adet)
 34. Zemin Etüt Raporu (2 adet)
 35. Ahşap İskele Statik Projesi (2 adet)
 36. Asansör Projesi (4 adet)
 37. Sıhhi Tesisat Projesi (3 adet)
 38. Telekom Projesi (3 adet)

NOT: Proje müellifleri ve müteahhitlerin Belediyemize gerekli evraklar ile kayıt yaptırması gerekmektedir. Kaydı olan müellifler ve müteahhitler her sene kayıt yenilemesi yapmalıdır.

PROJE MÜELLİFİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. DİPLOMA
 2. BÜRO TESCİL BELGESİ
 3. ODA KAYIT BELGESİ
 4. VERGİ LEVHASI
 5. KİMLİK FOTOKOPİSİ
 6. İMZA SİRKÜLERİ
 7. İKAMETGÂH
 8. 2 ADET VESİKALIK

 

MÜTEAHHİT KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Resmi Gazete
 3. İmza Sirküleri
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 6. Vergi Levhası

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Temel Üstü
 3. SGK İlişik Kesme Belgesi (Muhasebecinin yazacağı yazı ile Belediyece üst yazı yazılacaktır.)
 4. Vergi Dairesi İlişik Kesme Belgesi (Muhasebecinin yazacağı yazı ile Belediyece üst yazı yazılacaktır.)
 5. Yapı Denetim veya Teknik Uygulama Sorumlusu İş Bitirme Belgeleri
 6. Enerji Kimlik Belgesi
 7. Asansör Var İse Asansör Ruhsatı
 8. Genel İskan Kontrol Raporu

 

SU BASMAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Röleve Krokisi

 

YABANCI ADRES KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Pasaport
 3. Tapu kaydı veya Kira Sözleşmesi

  NOT: Adres kaydı alacak kişinin kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.

 

MÜRACAAT ADRESİ
ÇINARCIK BELEDİYESİ

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07